Vybrané slová – puzzle

Katalógové číslo: bcb5bcc3f654 Kategória:

Vybrané slova na puzzle doskách vsadených do boxu.

Úloha: Správne umiestniť slová podľa opisovej vety na doske.

Asistencia: animátor