Handsfree štafeta

Katalógové číslo: 433e10570bc0 Kategória:

Predmety podľa potreby, označovací materiál.

Úloha: Bez pomoci rúk preniesť predmet po označenej trase z bodu A do bodu B, animátor.